Tasa-arvoseminaarit

Toteutuuko sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työelämässä? Miksi yritysten kannattaa ja pitää lisätä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa myös seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden näkökulmista? Miten mentoroinnilla voidaan edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta organisaatioissa?

Syksy 2019

Tiistai 8.10.2019, klo 8.30

Tasa-arvo suomalaisessa työelämässä | Mira Karjalainen
Toteutuuko sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työelämässä? Puheenvuoro käsittelee työelämän segregaatiota, yhdenvertaisuuden ongelmia, tasa-arvon toteutumisen tiellä olevia esteitä ja keinoja niiden selättämiseen.

Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus työelämässä – yhdenvertaiset käytännöt yrityksen voimavarana | Jukka Lehtonen
Puheenvuoro käsittelee tutkimustuloksia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kokemuksista työelämässä ja analysoi sitä, miksi yritysten kannattaa ja pitää lisätä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa myös seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden näkökulmista.

Keskiviikko 11.12.2019, klo 14.00

Työn ja muun elämän yhteensovittaminen asiantuntijanaisten urakehityksessä | Marjut Jyrkinen
Vaativa asiantuntijatyö ja erilaiset hoivavastuut kuormittavat työssä ja muun elämän alueilla eri vaiheissa uraa. Usein nämä ovat sukupuolistuneita. Puheenvuoro nostaa esiin erityisesti naisten urakehitykseen liittyviä haasteita ja tuo keskusteluun kysymyksen, kuinka niihin voitaisiin organisaatioissa reagoida paremmin.

Mentorointi tasa-arvon edistäjänä | Tytti Steel
Miten mentoroinnilla voidaan edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta organisaatiossa? Puheenvuoro sisältää lyhyen katsauksen mentorointiin menetelmänä sekä esittelee tapaustutkimuksen ulkomaalaistaustaisille korkeasti koulutetuille naisille suunnatusta mentorointiohjelmasta.

Tulevat seminaarit

Menneet seminaarit