SaaS-yritysten menestysresepti muodostuu kovasta kasvuvauhdista, riskinotosta sekä osaamiseen ja henkilöstöön panostamisesta.