Ohjelmistoyritykset hyötyvät koronakevään jälkimainingeissa aloitetuista digitalisaatiohankkeista, joista asiakkaat hakevat lisähyötyä liiketoimintaansa. Uusia tilauksia on kertynyt hyvään malliin ja yllättävän laajasti.