Ohjelmistoalan mielestä kansalla on oikeus saada enemmän tietoa julkisista hankinnoista. Alan yhdistykset ovat teettäneet selvityksen julkisten hankintojen nykytilanteesta.