Julkisuuslaki ei velvoita kuntaomisteisia osakeyhtiöitä luovuttamaan tietoja toiminnastaan, kuten kuntien omia sisäisiä yksiköitä.