Koronapandemian vaikutukset ohjelmistoalalla näkyvät asiakkuuksien vähenemisenä, siirtymisenä ja halpenemisena.