Ehtojen päivitys on tarkoitus aloittaa syksyllä 2020