Digikuilua on viime vuosina pyritty purkamaan erilaisin toimin. Yksi tapa vaikuttaa ohjelmointialan sukupuolittuneisuuteen on kansalaisvaikuttaminen. Tällaisesta vaikuttamisesta esimerkkinä toimii Mimmit koodaa –ohjelma.