GDPR:n (EU:n tietosuoja-asetus) vaatimukset koskevat jokaista suomalaista softafirmaa. Asetuksen perusteella kaikki Ohjelmisto- ja e-business ry:n jäsenyritykset ovat rekisterinpitäjiä ja suurin osa lisäksi henkilötietojen käsittelijöitä. Meidän kaikkien on siis ymmärrettävä roolimme ja velvoitteemme GDPR:n suhteen, sekä niiden merkitys oman liiketoiminnan kannalta. 🤔

GDPR:n soveltaminen edellyttää softafirmoissa viranomaisten päätösten ja ohjeistusten jatkuvaa seuraamista, ja omien toimintojen päivittämistä niiden perusteella. Tietosuoja-asioissa on pakko olla ajan tasalla, sillä GDPR:ssä määritelty korvausvastuu tietosuoja-asetuksen rikkomisesta on erittäin laaja. Korvattavaksi voi tulla mikä tahansa rekisteröidyille henkilöille aiheutunut aineellinen tai aineeton vahinko ilman korvauksen ylärajaa. 😨

Tietosuojavaltuutetun toimiston (TSV) seuraamuskollegio on tänäkin vuonna määrännyt useille yrityksille sakkoja GDPR:n vastaisesta toiminnasta. Millä perusteella sakkoja sitten on määrätty ja miten ne vaikuttavat henkilötietojen käsittelyyn? Tämä selviää Ohjelmisto- ja e-business ry:n koulutuksessa torstaina 24.11. klo 9 alkaen. Käymme HPP asianajotoimiston teknologiatiimin vetäjän, Kari-Matti Lehden kanssa läpi uusimpia keissejä niin Suomesta kuin muualta Euroopasta, joissa sakkoa on pahimmillaan jaettu miljoonissa. 💸

Jotta yhdenkään jäsenyrityksemme ei tarvitsisi toistaa muiden tekemiä kalliita virheitä GDPR:n suhteen, koulutuksessa avataan sakkopäätösten sisältöä ja selvitetään, mitä keisseistä tulee oppia rekisteröityjen oikeuksien toteuttamisessa, tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin suorittamisessa ja esimerkiksi sähköisessä suoramarkkinoinnissa. Tule siis kuulolle ja varmistu, että GDPR-käytäntönne ovat ajan tasalla tai hae työkalut parempiin käytäntöihin! 🧰 Koulutus on tarkoitettu softafirman vetäjille ja muulle johdolle.